Dulux Grunt

Vodou ředitelná emuzní penetrace pro přímé použití.

 


POUŽITÍ:

penetrace je určená k přípravě nových, ještě nemalovaných po­vrchů, jako jsou sádrokartony,beton, sádrové, cementové a vápenocementové omítky.

 

VLASTNOSTI:

Dulux Grunt je podkladová vodní emulze urcená k přímému použití v místnostech i exteriérech predevším pod emulzní barvy. Zlepšuje přilnavost vrstev nátěru, zmenšuje spotřebu následných vrstev a rovnoměrnost schnutí. Je určena pro penetrování na dríve nemalované, nasákavé a pórovité povrchy: beton, sádrokartonové desky, sádrové potěry, cementové a vápenocementové omítky apod. Vysoké penetracní schopnosti zpusobují, že rychle proniká do povrchu, který zpevňuje, sytí a hydrofobizuje. Tím je blokována prašnost podkladu, snižuje se a vyrovnává jeho nasákavost a také se zlepšuje přilnavost vrstev náteru, efektivita lepení a rovnoměrnost schnutí. Dulux Grunt se vsakuje do povrchu. Díky vysoké schopnosti penetrace zaručuje zpevnení povrchu, snížení nasákavosti vodou, zlepšení přilnavosti dalších vrstev, okamžitou kontrolu postupu prací díky jemné fialové barvě (ta neovlivňuje odstín následující vrstvy barvy, slouží pouze k orientaci, kde bylo preřušeno nanášení podkladové emulze) a snadné používání.

 

 

SCHNUTÍ:

Dulux Grunt se standardněnanáší v 1 vrstvě. V případěvyšší nasákavosti povrchu muže být zapotřebí nanesení další vrstvy (kolmo ke směru nanášení první vrstvy) po 4 hodinách po nanesení první vrstvy. Nanášejte tak, aby vznikla rovnoměrná vrstva. Zbarvení podkladu pomáhá kontrolovat postup prací a stupeňnasycení povrchu. Nanáší se štětcem nebo válečkem.

Provedení dalších nátě: další nátěry na penetrovaném podkladu je možné provádět po 16 hodinách od nanesení produktu Dulux Grunt.

 

TEORETICKÁ VYDATNOST:

cca 15 m2/1 l, podle nasákavosti podkladu


POČET VRSTEV:

1 (při vyšší nasákavosti 2)


APLIKACE:

štětcem, válečkem


ČIŠTĚNÍ:

Vodou. Před čištením odstraňte ze štětce, nebo válečku, co nejvíce penetrace.

 

ŘEDĚNÍ: 

Neřeďte.

 

BALENÍ:

1 l a 5 l

 

ODSTÍNY:

 

 

 

 

 

Mám záujem o vzorku farby

Technické listy:

Bezpečnostné listy: